Styret i Arendal Bluesklubb

Leder og kasserer

Unni Pettersen

Styremedlemmer

Steinar Mjaaland

Trond Emanuelsen

Steinar Samuelsen

Reidar Anker Jørgensen

Varamedlemmer

Marita Martinsen

Tom Samuelsen