Styret i Arendal Bluesklubb

Leder og kasserer

Unni Pettersen

Styremedlemmer

Tone Risan

Tordis Landvik

Line Kvastad

Steinar Samuelsen

John Mangor Gundersen

Bjorn Fresti

Varamedlemmer

Runo Nygard

Tom Samuelsen