Styret i Arendal Bluesklubb

Leder og kasserer

Unni Pettersen

Styremedlemmer

Tordis Landvik

Line Kvastad

Steinar Samuelsen

Ivar Sørgaard

Varamedlemmer

Runo Nygard

Tom Samuelsen