INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ARENDAL BLUESKLUBB LØR.23.FEB. 2019 KL18.00 PÅ NEM RESTAURANT, ARENDAL   Saksliste:   Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2018 Innkomne forslag Valg av nytt styre...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

FRE.9.FEB. KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE Saksliste: Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2017 Innkomne forslag Valg av nytt styre Styremedlemmer: Tordis Landvik – på valg, 2 år Unni Pettersen – på valg, 2 år...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

FRE.10.FEB. KL 20.00 PÅ KILDEN rom 304 Saksliste: Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2016 Innkomne forslag Valg av nytt styre Styremedlemmer: Finn Roar Aasen – stiller ikke til gjenvalg Tordis Landvik – ikke...