ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

ÅRSMØTEPROTOKOLL 23.02.2019   Sak 1 – Valg av møteleder: Forslag på Ivar Sørgaard. Valgt ved akklamasjon   Sak 2 – Valg av referent og signaturer: Forslag på Mette M Karterød og Jon M Gundersen + Steinar Samuelsen. Valgt ved akklamasjon   Sak 3 – Godkjenning...