ÅRSMELDING 2018 ARENDAL BLUESKLUBB

Arendal Bluesklubb har i 2018 hatt 12 konserter med til sammen 819 betalende publikummere Det ble avholdt årsmøte 09.02.18 Vedtekter vedlagt. Styre valgt på årsmøte den 09.02.18 er: Leder: Unni Pettersen, Nestleder: Mette Madsen Karterød Kasserer: Mette Madsen...

ÅRSMELDING 2017 ARENDAL BLUESKLUBB

Arendal Bluesklubb har i 2017 hatt 10 konserter med til sammen 891betalende publikummere I tillegg hadde vi samarbeid med Munkebusiness og Rock klubben og arrangerte Saganatt i 16.12.16   Det ble avholdt årsmøte 10.02.17   Vedtekter vedlagt.   Styre...

ÅRSMELDING 2016 ARENDAL BLUESKLUBB

  Arendal Bluesklubb har i 2016 hatt 8 konserter med til sammen 569 betalende publikummere I tillegg hadde vi samarbeid med Munkebusiness og Rock klubben og arrangerte Saganatt i Kulturhuset 16.12.16   Det ble avholdt årsmøte 25.02.16   Vedtekter...