ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

ÅRSMØTEPROTOKOLL 23.02.2019   Sak 1 – Valg av møteleder: Forslag på Ivar Sørgaard. Valgt ved akklamasjon   Sak 2 – Valg av referent og signaturer: Forslag på Mette M Karterød og Jon M Gundersen + Steinar Samuelsen. Valgt ved akklamasjon   Sak 3 – Godkjenning...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ARENDAL BLUESKLUBB LØR.23.FEB. 2019 KL18.00 PÅ NEM RESTAURANT, ARENDAL   Saksliste:   Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2018 Innkomne forslag Valg av nytt styre...

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

FRE.9.FEB. 2018 KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE 10 medlemmer møtte til årsmøtet. Saksliste: Valg av møteleder – Mette M. Karterød Valg av referent og signatur – Unni Pettersen, referent Ivar Sørgaard og Steinar Samuelsen, signatur Godkjenning av innkalling – Godkjent...

ÅRSMELDING 2018 ARENDAL BLUESKLUBB

Arendal Bluesklubb har i 2018 hatt 12 konserter med til sammen 819 betalende publikummere Det ble avholdt årsmøte 09.02.18 Vedtekter vedlagt. Styre valgt på årsmøte den 09.02.18 er: Leder: Unni Pettersen, Nestleder: Mette Madsen Karterød Kasserer: Mette Madsen...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

FRE.9.FEB. KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE Saksliste: Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2017 Innkomne forslag Valg av nytt styre Styremedlemmer: Tordis Landvik – på valg, 2 år Unni Pettersen – på valg, 2 år...