INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ARENDAL BLUESKLUBB

LØR.23.FEB. 2019 KL18.00 PÅ NEM RESTAURANT, ARENDAL

 

Saksliste:

 

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og signatur
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsmelding
  5. Årsregnskap 2018
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av nytt styre

Styremedlemmer: Ivar Sørgaard – stiller ikke til gjenvalg

Mette Madsen Karterød – stiller ikke til gjenvalg

Luca Ghini – stiller ikke til gjenvalg

 

Carin Urdahl-Asen – ikke på valg – men trekker seg

Tordis Landvik – ikke på valg

Tone Risan – ikke på valg

Unni Pettersen – ikke på valg

 

Steinar Samuelsen – på valg, 2 år

John Mangor Gundersen – Ny – 2 år

Bjørn Schou Fresti – Ny – 2 år

Line Kvastad – Ny – 2 år

 

Varamedlemmer: Tom Samuelsen – på valg, 1 år

Runo Nygård – på valg, 1 år

 

 

 

Valg av revisor

 

 

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 16.02.19

Adr: Arendal Bluesklubb v/Unni Pettersen, Lomviveien 27, 4847 Arendal

Eller: arendalbluesklubb@gmail.com

 

Av praktiske grunner ønsker vi å vite hvor mange som kommer på årsmøtet.

Påmelding innen 16.feb til arendalbluesklubb@gmail.com eller mobil 48 15 99 75

 

 

Mvh

Styret i Arendal Bluesklubb