ÅRSMØTEPROTOKOLL

23.02.2019

 

Sak 1 – Valg av møteleder: Forslag på Ivar Sørgaard.

Valgt ved akklamasjon

 

Sak 2 – Valg av referent og signaturer: Forslag på Mette M Karterød og Jon M Gundersen + Steinar Samuelsen.

Valgt ved akklamasjon

 

Sak 3 – Godkjenning av innkalling.

Ingen kommentarer. Godkjent ved akklamasjon

 

Sak 4 – Årsmelding. Møteleder leste opp beretningen.

Ingen kommentarer. Godkjent ved akklamasjon

 

Sak 5 – årsregnskap 2018. Møteleder leste opp regnskapet. Leder redegjorde for noen av postene.

Ingen spørsmål. Godkjent ved akklamasjon.

 

Sak 6 – innkomne forslag – ingen forslag kommet inn.

 

Sak 7 – Valg av nytt styre

Tordis Landvik – ikke på valg

Tone Risan – ikke på valg

Unni Pettersen – ikke på valg

Steinar Samuelsen – valgt for 2 år

John Mangor Gundersen – valgt for 2 år

Bjørn Schou Fresti – valgt for 2 år

Line Kvastad – valgt for 2 år.

 

Varamedlemmer

Tom Samuelsen – valgt for 1 år

Runo Nygård – valgt for 1 år

 

Revisorer

Ivar Sørgaard – valgt for 1 år

Mette Madsen Karterød – valgt for 1 år

 

Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet.

 

 

………………………………………

Referent Mette M. Karterød

 

 

……………………………………………………………                                            …………………………………………………………….

John M. Gundersen                                                                           Steinar Samuelsen