ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

ÅRSMØTEPROTOKOLL 23.02.2019   Sak 1 – Valg av møteleder: Forslag på Ivar Sørgaard. Valgt ved akklamasjon   Sak 2 – Valg av referent og signaturer: Forslag på Mette M Karterød og Jon M Gundersen + Steinar Samuelsen. Valgt ved akklamasjon   Sak 3 – Godkjenning...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ARENDAL BLUESKLUBB LØR.23.FEB. 2019 KL18.00 PÅ NEM RESTAURANT, ARENDAL   Saksliste:   Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2018 Innkomne forslag Valg av nytt styre...