FRE.9.FEB. 2018 KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE

10 medlemmer møtte til årsmøtet.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder – Mette M. Karterød
  2. Valg av referent og signatur – Unni Pettersen, referent

Ivar Sørgaard og Steinar Samuelsen, signatur

  1. Godkjenning av innkalling – Godkjent uten kommentar
  2. Årsmelding – Godkjent uten kommentar
  3. Årsregnskap 2017 – Godkjent uten kommentar
  4. Innkomne forslag – Vedtektsendring; § 4 d)

           Medlemskapet medfører bl.a.

  • Billigere adgang til Arendal Bluesklubbs arrangementer.

Billigere adgang til de fleste av Arendal Bluesklubbs arrangementer

  • Medlemspris på konserter hos alle norske bluesklubber tilsluttet Norsk Bluesunion (mer enn 70 klubber) (mer enn 60 klubber)

            Enstemmig vedtatt

 

  1. Valg av nytt styre

Styret har i 2017 bestått av følgende medlemmer:

Leder: Unni Pettersen (valgt for 2 år i 2016) – på valg, 2 år

Nestleder og kasserer: Mette M. Karterød (valgt for 2 år i 2017) – ikke på valg

Styremedlemmer: Tordis Landvik – på valg, 2 år

Tone Risan – på valg, 2 år

Eyvind Øyraas – stiller ikke til gjenvalg

Luca Ghini – ikke på valg

Steinar Samuelsen – ikke på valg

Mette Madsen Karterød – ikke på valg

Ivar Sørgaard – ikke på valg

Carin Urdahl-Aasen – NY- på valg, 2 år

Varamedlemmer: Tom Samuelsen – velges for 1 år

                             Runo Nygård – velges for 1 år

Unni Pettersen velges for 2 år

Tordis Landvik velges for 2 år

Tone Risan velges for 2 år

Carin Urdahl-Aasen velges for 2 år

 

Valg av revisor: Eyvind Øyraas og Ivar Sørgaard

 

 

Godkjent:                                                                                 Sted og dato: Arendal 09.02.18

 

_____________________________________         __________________________________

Steinar Samuelsen                                                     Ivar Sørgaard