FRE.9.FEB. KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og signatur
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsmelding
  5. Årsregnskap 2017
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av nytt styre

Styremedlemmer: Tordis Landvik – på valg, 2 år

Unni Pettersen – på valg, 2 år

Tone Risan – på valg, 2 år

Eyvind Øyraas – stiller ikke til gjenvalg

Luca Ghini – ikke på valg

Steinar Samuelsen – ikke på valg

Mette Madsen Karterød – ikke på valg

Ivar Sørgaard – ikke på valg

 

Carin Urdahl-Aasen – NY – 2 år

 

Varamedlemmer: Tom Samuelsen – på valg, 1 år

Runo Nygård – på valg, 1 år

 

Valg av revisor

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2.feb. 2018

Adr: Arendal Bluesklubb v/Unni Pettersen, Lomviveien 27, 4847 Arendal

Eller: arendalbluesklubb@gmail.com

Pga. leie av møterom, ønsker vi å vite hvor mange som kommer på årsmøtet. Påmelding innen 2.feb til arendalbluesklubb@gmail.com eller mobil 48 15 99 75

 

Mvh

Styret i Arendal Bluesklubb