Arendal Bluesklubb har i 2018 hatt 12 konserter med til sammen 819 betalende publikummere

Det ble avholdt årsmøte 09.02.18

Vedtekter vedlagt.

Styre valgt på årsmøte den 09.02.18 er:

Leder: Unni Pettersen,

Nestleder: Mette Madsen Karterød

Kasserer: Mette Madsen Karterød

Sekretær: Unni Pettersen

Teknisk ansvarlig: Tom Samuelsen

Styremedlemmer: Tone Risan, Steinar Samuelsen, Luca Ghini, Ivar Sørgaard,

Tordis Landvik og Carin Urdahl-Aasen

 

Varamedlemmer: Tom Samuelsen og Runo Nygård

Revisor: Eyvind Øyraas og Ivar Sørgaard

 

Aktivitetsplan i 2018

  • Konserter
  • Verving av medlemmer.
  • Årsmøte

Målgruppe:

Blues interesserte som vi finner på Canal Street og på konserter ellers.

Musikere i regionen

I hovedsak voksne (18 år.

Antall medlemmer: 44 stk

Disse konserter ble avholdt:

Still Messin, Barrique, 26.01.18                            78 betalende  

Chivaz, Barrique, 27.01.18                                    51 betalende

The Jelly Roll Men, Barrique, 23.02.18                 29 betalende

Bjørn Berge Electric Band, Barrique, 21.04.18     75 betalende

Beggars Blue, Barrique, 25.05.18                         41 betalende

Still Messin, Barrique 25.07.18                           69 betalende

Tomas F Band, Barrique, 26.07.18                      77 betalende

Chivaz, Barrique 27.07.18                                     97 betalende

Kenneth Claussen Band, Barrique 28.07.18       107 betalende

Nick Moss Band feat

Dennis Gruenling, Bankgården, 06.09.18             73 betalende

Oz & The Wizards, Barrique, 12.10.18                30 betalende

Powersection, Barrique, 27.10.18                         92 betalende

___________________________________________________________

Sum:                                                              819 betalende

 

Økonomi: Årsregnskap vedlagt

Totale utgifter:                      Kr 207 276,43

Totale inntekter:                    Kr 185 139,28

Overskudd/underskudd:     – Kr  22 137,15

 

Beholdning pr 31.12.18

Kasse: kr 2 000,00

Bank: kr 30 181,51

 

 

 

Unni Pettersen

Leder