REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

FRE.9.FEB. 2018 KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE 10 medlemmer møtte til årsmøtet. Saksliste: Valg av møteleder – Mette M. Karterød Valg av referent og signatur – Unni Pettersen, referent Ivar Sørgaard og Steinar Samuelsen, signatur Godkjenning av innkalling – Godkjent...

ÅRSMELDING 2018 ARENDAL BLUESKLUBB

Arendal Bluesklubb har i 2018 hatt 12 konserter med til sammen 819 betalende publikummere Det ble avholdt årsmøte 09.02.18 Vedtekter vedlagt. Styre valgt på årsmøte den 09.02.18 er: Leder: Unni Pettersen, Nestleder: Mette Madsen Karterød Kasserer: Mette Madsen...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

FRE.9.FEB. KL 20.00 PÅ HONG KONG PALACE Saksliste: Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2017 Innkomne forslag Valg av nytt styre Styremedlemmer: Tordis Landvik – på valg, 2 år Unni Pettersen – på valg, 2 år...