REFERAT FRA ÅRSMØTE I ARENDAL BLUESKLUBB

FRE.10.FEB. KL 20.00 PÅ KILDEN rom 304

Åtte medlemmer møtte til årsmøtet.

 

  1. Valg av møteleder – Eyvind Øyraas
  2. Valg av referent og signatur – Unni Pettersen referent og Tone Risan signatur
  3. Godkjenning av innkalling – Godkjent
  4. Årsmelding – Gjennomgått og godkjent
  5. Årsregnskap 2016 – Gjennomgått og godkjent
  6. Innkomne forslag – Ingen innkomne forslag
  7. Valg av nytt styre

Styret har i 2016 bestått av følgende medlemmer:

Leder: Unni Pettersen (valgt for 2 år i 2016) ikke på valg

Nestleder og kasserer: Finn Roar Aasen (flyttet) stiller ikke til gjenvalg

Styremedlemmer: Tordis Landvik (valgt for 2 år i 2016) – ikke på valg

Tone Risan (valgt for 2 år i 2016) – ikke på valg

Eyvind Øyraas (valgt for 2 år i 2016) – ikke på valg

Luca Ghini – på valg, 2 år

Steinar Samuelsen – på valg, 2 år

Mette Madsen Karterød – Ny, på valg 2 år

Ivar Sørgaard – Ny, på valg 2 år

 

Varamedlemmer: Tom Samuelsen – velges for1 år

                             Runo Nygård – velges for 1 år

 

Luca Ghini velges for 2 år

Steinar Samuelsen velges for 2 år

Mette Madsen Karterød velges for 2 år

Ivar Sørgaard velges for 2 år

 

Valg av revisor: Luca Ghini og Runo Nygård

 

 

Godkjent:                                                                   Sted og dato: Arendal 10.02.17

 

 

 

 

________________________________         _________________________________

 

Tone Risan                                                        Unni Pettersen