FRE.10.FEB. KL 20.00 PÅ KILDEN rom 304

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og signatur
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Årsmelding
  5. Årsregnskap 2016
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av nytt styre

Styremedlemmer: Finn Roar Aasen – stiller ikke til gjenvalg

Tordis Landvik – ikke på valg

Unni Pettersen – ikke på valg

Tone Risan – ikke på valg

Eyvind Øyraas – ikke på valg

Luca Ghini – på valg, 2 år

Steinar Samuelsen – på valg, 2 år

 

Mette Madsen Karterød – Ny

Ivar Sørgaard – Ny

Varamedlemmer: Tom Samuelsen – på valg, 1 år

Runo Nygård – på valg, 1 år

Valg av revisor

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 27.01.17

Adr: Arendal Bluesklubb v/Unni Pettersen, Lomviveien 27, 4847 Arendal

Eller: arendalbluesklubb@gmail.com

 

Mvh

Styret i Arendal Bluesklubb