INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

FRE.10.FEB. KL 20.00 PÅ KILDEN rom 304 Saksliste: Valg av møteleder Valg av referent og signatur Godkjenning av innkalling Årsmelding Årsregnskap 2016 Innkomne forslag Valg av nytt styre Styremedlemmer: Finn Roar Aasen – stiller ikke til gjenvalg Tordis Landvik – ikke...