Arendal Bluesklubb har i 2016 hatt 8 konserter med til sammen 569 betalende publikummere

I tillegg hadde vi samarbeid med Munkebusiness og Rock klubben og arrangerte Saganatt i Kulturhuset 16.12.16

 

Det ble avholdt årsmøte 25.02.16

 

Vedtekter vedlagt.

 

Styre valgt på årsmøte den 25.02.16 er:

Leder: Unni Pettersen,

Nestleder: Finn Roar Aasen

Arrangementansvarlig: Steinar Samuelsen

Kasserer: Finn Roar Aasen

Teknisk ansvarlig: Tom Samuelsen

Styremedlemmer: Tone Risan, Luca Ghini, Eyvind Øyraas og Tordis Landvik

 

Varamedlemmer: Tom Samuelsen og Runo Nygård

Revisor: Luca Ghini og Steinar Samuelsen

 

Aktivitetsplan i 2016

  • Konserter
  • Verving av medlemmer .
  • Årsmøte

 

Målgruppe :

Blues interesserte som vi finner på Canal Street og på konserter ellers.

Musikere i regionen

I hovedsak voksne (18 år.)

 

Antall medlemmer:  46 stk

 

Disse konserter ble avholdt:

Solid Comfort, Barrique 05.03.16                                       40 betalende

Krissy Matthews, Barrique 25.03.16                                   65 betalende

Tomas F Band, Barrique 27.07.16                                     45 betalende

Stølefjell og Jacobsen, Barrique 28.07.16                          80 betalende

Chivaz, Barrique 29.07.16                                                102 betalende

Still Messin, Barrique 30.07.16                                      162 betalende

Stacie Collins, Barrique 16.09.16                                       69 betalende

Skyldig som Faen, Barrique 05.11.16                                  6 betalende

____________________________________________________________

Sum:                                                                         569 betalende

 

 

Økonomi: Årsregnskap vedlagt

 

 

Totale utgifter:                       Kr 133 897,75

Totale inntekter:                     Kr 123 050,00

Overskudd / underskudd:       Kr –10 847,75

 

 

Unni Pettersen

Leder